Sverigedemokraterna i Västervik | Sverigedemokraterna i Västervik

Sverigedemokraterna Västervik

 Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Västervik

Varmt välkomna till vår förening.
Här nedanför finner du de senaste nyheterna från oss!

 

Dax för medlemskap?

Ansökan
 • Budgetramar viktigare än barns mående!

  Av andersloman den 7 maj, 2017
  0

  Hur barn mår är sekundärt, budgetramar viktigare!

  Det var bara Sverigedemokraterna som yrkade bifall till det medborgarförslag, som inkom för nästan ett år sedan, om dagbarnvårdare i Hjorted.

  Då Västervik  tagit på sig en gigantisk kostnad för ”elefanten mitt i rummet” anser Barn-och utbildningsnämnden, utom SD, att det i nuläget är svårt att se hur denna verksamhet skulle kunna organiseras inom budgetramarna.

  Övrig grund för att avslå medborgarförslaget är:

  Befolkningsprognosen för Hjorted,  som dock inte tagit hänsyn till nyanlända, visar framöver inte på fler än dagens 35 barn i åldrarna 0-6.

  Under  vårterminen 2018  kommer dock barnantalet  öka igen.

  Förskolan i Hjorted är inte helt anpassad till förskoleverksamhet.

  Nedanstående  verkar man inte vetat om :

  Skollagen:

  2 § Kommunen ska sträva efter att i stället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. Kommunen ska ta skälig hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål om verksamhetsform.

  7 § Sådan verksamhet som avses i 2-5 §§ ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler  i grupper med en lämplig sammansättning och storlek.

  Fakta:

  Att barn inte mår bra av att tillbringa dagarna i för små lokaler, vilket förskolan i Hjorted har.

  Att hemmamiljö är lugnare och tryggare, och att barn ”ofta” mår bättre av att vara där.

  Att dagbarnvårdare ”ofta” har färre antal barn som rimligen är i färre olika åldrar.

 • Stefan Jakobsson

  Av andersloman den 20 april, 2017
  0

  Flumskolan måste bort!

  Sverigedemokraternas skolpolitiske talesperson i riksdagen, Stefan Jakobsson, berättar hur SD vill införa trygghet och arbetsro i skolan.

  Lärarnas auktoritet ska höjas och kunskap sättas i centrum.

  Tid: Torsdag 27 april, klockan 18.00
  Plats: Ludvigsborgsskolans aula

 • SD Västerviks årsmöte 2017

  Av andersloman den 26 februari, 2017
  0

  Lördagen den 25 februari höll Sverigedemokraterna Västervik sitt årsmöte.

  Ett tjugutal medlemmar hade slutit upp.

   

  Årsmötet valde följande styrelse för 2017:

  Ordförande: Bo Karlsson (omval)
  Vice ordförande: Anders Loman (omval)
  Övriga ledamöter:
  Yvonne Edvardsson (sekreterare, omval)
  Rashmikant Thakrar (kassör, omval)
  Tommy Ivarsson (omval)
  Christer Molin (omval)
  Daniel Johnsson (omval)
  Ersättare:
  Per-Olof Henningsson (omval)
  Marianne Henningsson (omval)
  Dan Larsen (omval)
  Anne-Marie Norman (nyval)

   

  Mötet valde också ombud och ersättare till distriktsårsmötet, som kommer att hålls den 25 mars.
  Efter att det formella mötet avslutats bjöds på smörgåstårta och det diskuterades olika scenarier inför de förväntade framgångarna i valet 2018.
  Nu startar vi upploppet mot valet 2018 och kör så det ryker!

 • Interpellation till KS-ordförande angående invandringen

  Av andersloman den 21 februari, 2017
  0

  Västerviks framtid kräver bl.a. ett konkurrenskraftigt näringsliv och god kompetensförsörjning. Ett stort hot mot detta är den orealistiska och oansvariga invandringspolitik som sju partier bedrivit i 20 år.
  En del asylsökare flyr direkt från krigsområden, men de flesta kommer via andra säkra länder för att få ett bättre liv i Sverige. Färre kommer visserligen p.g.a. gränskontrollerna, men fler får stanna. Migrationsverkets positiva beslut om uppehållstillstånd har ökat från ca 35 % till ca 70 – 75 %. Och vi kan se fram emot att mer än 300 000 anhöriginvandrare kan komma de närmaste åren!
  Den stora invandringen gör att fler människor ska bo, äta, köpa kläder, utbildas, resa mm, vilket ökar omsättningen i Sverige, men det sker med statens lånade pengar de första 2 – 3 åren. Därefter drabbar det kommunerna med full kraft. Minskad förvärvsfrekvens och lägre löner för invandrarna leder till lägre skattekraft i kommuner med många invandrare. Det innebär problem på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden, mindre välfärd, lägre pensioner, större kriminalitet, större otrygghet, sämre skolresultat, ökad segregation mm. Allt resulterar i ökade skatter och pålagor för svenska medborgare. Malmö, Södertälje och Botkyrka m.fl. utgör avskräckande exempel.
  På nära håll har vi Hultsfred som varnande exempel på vad som händer om invandringen blir för stor. Det blir svåra ekonomiska problem för alla kommuninnevånare. Hultsfred vägrar nu betala mer understöd till ytterligare invandrare.
  I Västervikstidningen den 12 januari sätter du ett frågetecken för skattesatsen med hänsyn till flyktingsituationen och de statliga ersättningarna.

  Med anledning av ovanstående frågar jag Tomas Kronståhl:

  – vad är din strategi för hur Västerviks kommun ska ta hand om alla problem som en stor tillströmning av nyanlända medför?
  – avser du att höja skatten 2018?

  Tommy Ivarsson, Sverigedemokraterna

   

  Interpellationen till Tomas Kronståhl feb 17

 • Lösenordsskyddad: Årsmöteshandlingar 2017

  Av Martin Kirchberg den 13 februari, 2017
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll: