Migrationspolitiken alltmer desperat | Sverigedemokraterna i Västervik

Migrationspolitiken alltmer desperat

VT Debatt | 2018-06-05
Sverige beviljade under 2017 uppehållstillstånd till 36 500 asylinvandrare och kvotflyktingar samt därutöver till 48 000 anhöriginvandrare enligt Migrationsverket. Det motsvarar mer än två gånger Västerviks kommuns befolkning. Därtill kommer de som fått avslag, men stannar kvar.
Sveriges politiska ledning har, vare sig dessa varit Moderater eller Socialdemokrater, under de senaste 25 åren bedrivit en fullständigt ansvarslös invandringspolitik. Tanken att vi i Sverige ska kunna ta hand om ett mycket stort antal asyl- och anhöriginvandrare, varav många är lågutbildade, är orimlig. Vi ska istället hjälpa utsatta människor i deras närområden.
S påstår sig nu bedriva en ny migrationspolitik. 15 000 asylinvandrare per år, säger man nu. Samtidigt beviljar man 9 000 afghaner utan skyddsskäl uppehållstillstånd i Sverige.
M talar om 30 000 asylinvandrare per år samt ungefär lika många anhöriga. När M:s förslag ska förhandlas med C och L, vad återstår då?
Socialdemokraternas och Moderaternas asylinvandringspolitik har försatt Sverige i en mycket svår situation. Det finns idag 61 utsatta områden runtom i landet.

Här i Västerviks kommun följer Socialdemokraterna troget den påbjudna ideologin. Man satsar på tveksamma integrationsprogram och utbildning av svenskar i ”interkulturell kompetens”. Det innebär att svenskar ska anpassa sig mera till nyanlända kulturer, för att inta en mer ”inkluderande” hållning.
Västerviks kommun har dessutom bestämt att etableringsfasen för de nyanlända ska vara tre år istället för två år. Därmed kommer de ökande kostnaderna för försörjningsstöd till nyanlända redovisas först efter september 2018.
M i Västerviks kommun håller med S i nästan allt vad gäller invandring och integration. Moderaterna har inte någon gång röstat för SD:s restriktiva invandrings- och integrationsförslag. Både S och M saknar alltså, såväl nationellt som här i kommunen, all trovärdighet i migrationsfrågan. De nya utspelen från deras sida visar bara desperationen inför höstens val.
Sverigedemokraterna står upp för det som borde vara självklart: att Sveriges resurser i första hand ska vara förbehållna svenska medborgare. Det är svenska medborgare som har arbetat och betalat skatt och gjort sin plikt, som i första hand ska ha rätt till välfärden.
Det är nödvändigt att nu stoppa asylinvandringen till Sverige. Våra resurser måste användas till att försöka få de som fått uppehållstillstånd att komma i arbete och fungera i Sverige. En bättre och effektivare svenskundervisning ska kombineras med att regelverket för bidrag skärps. Det ska löna sig att arbeta i riktiga jobb framför bidragsjobb.
De som är kvar i Sverige utan uppehållstillstånd ska utvisas.
För att åstadkomma en restriktiv invandringspolitik, på riktigt, finns endast ett trovärdigt alternativ.

/

Tommy Ivarsson (SD) Ledamot kommunstyrelsen,
Bo Karlsson (SD) Ersättare kommunstyrelsen