SD Västerviks årsmöte 10/2! | Sverigedemokraterna i Västervik

SD Västerviks årsmöte 10/2!

Söndagen den 10/2 hade SD Västervik sitt årsmöte då också styrelse för 2019 valdes!

Vi tackar alla som närvarade och särskilt mötesordförande Michael Erlandsson, SD Oskarshamn.
Nedre raden: Ledamot/kassör Lage Henning, Ordförande Tommy Ivarsson, vice Ordf. Dan Larsen, 2:e vice Ordf. Daniel Johnsson
Övre raden: suppl. Douglas Blomberg, Ledamot/sekr. Bo Karlsson, Ledamot Rashmi Thakrar, suppl. Max Jensen, suppl. Sten Lander
Saknas på bilden gör Ledamot Hans Wretelid och suppl. Marianne Henningsson.