Årsmöte avslutat med SD Västervik | Sverigedemokraterna i Västervik

Årsmöte avslutat med SD Västervik

Lördagen 16 feb hölls årsmöte för SD Västerviks kommunförening, där också alla medlemmar hade möjlighet att närvara. Mötesförhandlingarna ägde rum på Best Western Hotel ledda utav Sune Olsson från Högsby. Årsmötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet, och därmed kunde en ny styrelse väljas för att leda SD Västervik mot ännu starkare befästning inför valet 2014.

Kenneth_Benny_feb_2013_small_3
Benny Johansson återvaldes på posten som ordförande enhälligt, och som vice ordförande valdes Bo Karlsson, som då övertar viceposten efter Kenneth Siekas.
Övriga ledamöter och supleanter som valdes är:

Åke Möller
Johan Peterson
Kenneth Siekas
Tony Carlsson
Margareta Andersson

Efter årsmötet hölls det vanliga konstituerande styrelsemötet, och därefter bjöds samtliga deltagare på förtäring, där diskussionerna fortsatte runt kaffeborden, där ett mkt bra tillfälle gavs att lära känna våra medlemmar som är en viktig pusselbit och resurs för SD:s fortsatta framfart, såväl lokalt som på riksplanet.
Svenska_flaggan_statt_2013                                                                                                                                                                                      All Photo © Åke Möller 2013

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.