Beslutet om Praktik för nyanlända | Sverigedemokraterna i Västervik

Beslutet om Praktik för nyanlända

Socialnämnden 7 maj

Vid mötet med socialnämnden den 7 maj yrkade vi på ett tillägg i beslutet att 8 nyanlända ska börja praktik på Vapengränds äldreboende i höst. Vi yrkade på att om fler boenden ska få ”möjlighet att uppleva” detta experiment, så är det personalen på det boendet som ska avgöra om detta är lämpligt utifrån deras brukare och hur dessa till exempel skulle hantera stressen att träffa någon som varken förstår dem eller kan uttrycka sig på svenska. Detta då det är personalen som känner brukarna. Det vi främst reagerade mot var att personalen, som känner brukarna och vet hur verkligheten ser ut, till skillnad från politikerna, är de enda som inte skall tillfrågas.

Ingen av företrädarna för övriga partier verkade dock förstå eller låtsades i alla fall inte förstå vad vi Sverigedemokrater menade och vårt yrkande röstades ned.

När frågan kom (från en icke SD-ledamot) om det kunde bli tal om att denna väg skulle vara öppen även för ungdomar (i specifika fall med invandrarursprung) med uttalad vilja att jobba inom äldreomsorgen, blev det ett svar helt utan innebörd. Sunt förnuft borde givetvis vara att se till att alla arbetslösa som redan bor här lotsas rätt på arbetsmarknaden, bland annat just till äldreomsorgen. Nu ökar man i praktiken på arbetslösheten med ytterligare massinvandring och överutbud av outbildad arbetskraft, som i sin tur drar bort resurser från till exempel äldreomsorgen. Sedan ljuger man ihop sagor om en arbetskraftsbrist som i själva verket inte existerar. Som lök på laxen drar man till med att man skall lösa den (påhittade) arbetskraftsbristen med det som i själva verket är huvudproblemet: det vill säga en fullkomligt ansvarslös massinvandringspolitik, ständigt i allt större volymer.