Debattartikel: Ingen ytterligare nedskärning av kommunens kärnverksamhet | Sverigedemokraterna i Västervik

Debattartikel: Ingen ytterligare nedskärning av kommunens kärnverksamhet

I måndagens exemplar av VästerviksTidningen ( 9 juli 2012 ) så fanns vår senaste debattartikel att läsa…följ länk, http://www.vt.se/opinion/debatt/?articleid=6477121 eller läs den här och nu nedan.

Många har den senaste tiden förvånats över att Socialdemokraterna och Moderaterna gått samman i Västerviks kommun och att de vänder ryggen åt sina före detta partners.

  Vi sverigedemokrater är inte särskilt förvånade. De borgerliga stödpartierna + VDM har stöttat Moderaterna i utbyte mot de nämndsplatser som de (förutom C) inte har någon demokratisk rätt till av egen kraft. När flera av dem, inte minst FP, nu inte vågade ställa sig bakom så hårda besparingskrav, fick Moderaterna en god förevändning att riva upp samarbetet och gå in på Socialdemokraternas gamla krav på att minska antalet nämnder och nämndsplatser. S i sin tur är uppenbarligen beredda att vända sig bort från det blockmässigt opålitliga Miljöpartiet och från Vänsterpartiet, mot att man istället fullt ut får vara med och styra kommunen.

  Vi sverigedemokrater sörjer inte över allianspartiernas och de rödgröna stödpartiernas öden i nämnderna. De var i februari allesammans rörande överens med M och S om att rösta ned vår motion om att lägga invandringen till kommunen på en vettig nivå, som skulle svarat mot andelen riktiga flyktingar. På lite sikt skulle detta årligen spara 12-14 miljoner åt kommunen bara i minskade utbetalningar för ekonomiskt bistånd (baserat på de senaste åren), oräknat minskade kostnader för modersmålsundervisning, SFI, integrationsenhet och ett stort antal andra tjänstemän, vars uppgift helt eller delvis är att arbeta med utbetalningar av bistånd, praktik-, utbildnings- och jobbletande som i hög grad orsakas av överinvandring.

  Inget av dessa partier har ens låtsats om våra motioner om att minska partistöd och politikerarvoden i Västerviks kommun med sammanlagt 1,3 miljoner kronor. Detta skulle bevarat antalet förtrodendevalda intakt och ändå sparat pengar åt skattebetalarna.

  Dessa partier var alla med och lade ned fyra landsbygdsskolor i kommunen i november 2010: Lofta, Almvik, Blankaholm och Totebo. Fast MP senare låtsats om något annat och C fortfarande försöker framställa sig som att man värnar om landsbygden. Samtliga dessa partier var alla nyligen lika eniga med S och M om att säga nej till vår motion om ideelt arbetande klassmorfar och klassmormor i kommunens skolor.

  Rekordet i hyckleri torde dock innehas av Socialdemokraterna själva, som hela våren ondgjorde sig över besparingar på främst skolan och nu stödjer en budget för 2013 som är ännu tuffare och som är näst intill identisk med den moderatbudget som lades fram den 11 juni.

  Detta skall inte missförstås. Vi sverigedemokrater kritiserar inte i sig att kommunens ekonomi måste komma i balans och att vi måste ta igen de senaste årens stora underskott, som enligt senaste delårsrapport från 30 april är en ryggsäck på 130 miljoner kronor. Vi  har aldrig hymlat med att vi anser att effektivisering av verksamheterna är rätt och riktigt och att man måste vända på varje sten.  Det finns idag ineffektiva sätt att arbeta på i vår kommun och det förekommer dubbelarbete i kommunförvaltningen. Men det är något helt annat att t.ex. lägga ned ytterligare skolor eller bibliotek på de mindre orterna, vilket redan gjorts gång på gång i kommunen, eller att försämra servicenivån i t.ex. äldreomsorg och hemtjänst. Det handlar då inte om effektivisering, utan enbart om nedskärning av kärnverksamhet.

  Vi vill därför redan nu deklarera att Sverigedemokraterna, vid kontrollstation i höst, inte kommer att stödja en höjning av skatten, så länge det finns effektiviseringar kvar att göra eller verksamhet att se över, som inte hör till kärnverksamheten. Så lättsinnigt skall aldrig skattebetalarnas pengar behandlas. Men om inte heller sådana åtgärder skulle räcka, tvekar vi inte att stödja en tillfällig skattehöjning för att parera de hårdaste verkningarna av återställandet av kommunens ekonomi. Sverigedemokraterna vägrar acceptera ännu mer nedrustning av kommunal kärnverksamhet. Tvärtom måste den långsiktiga målsättningen vara att återfå den service som lagts ned de senaste åren och att hela kommunen skall leva.

 

Sverigedemokraterna i Västervik

Bo Karlsson

Benny Johansson

Margareta Andersson

Åke Möller

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.