Förtroendevalda | Sverigedemokraterna i Västervik

Förtroendevalda

Vår Kommunfullmäktigegrupp

Här är våra representanter i Västerviks kommunfullmäktige

 

Sv_Vitt_minporträtt_hemsida_Tommy

Gruppledare / Ledamot Kommunfullmäktige
Tommy Ivarsson
Tel: 070-316 13 23

Sv_Vitt_minporträtt_hemsida_Bosse

Ledamot Kommunfullmäktige
Bo Karlsson
Tel: 070-560 75 67

Ledamot Kommunfullmäktige
Christer Molin

Sv_Vitt_minporträtt_hemsida_Per_Olof

Ledamot Kommunfullmäktige
Per-Olof Henningsson

Ersättare kommunfullmäktige
Johan Petersson

Ersättare kommunfullmäktige
Tony Carlsson

Ersättare kommunfullmäktige
Kenneth Siekas

Sverigedemokrater i styrelser och nämnder

Här är våra nämndrepresentanter i Västervikskommun

 

KommunstyrelsenTommy Ivarsson
Tel: 070-316 13 23

Barn & UtbildningAnne-Marie Norman
Tel: 070-215 40 40

Miljö & ByggPer-Olof Henningsson

Ersättare KS

Sv_Vitt_minporträtt_hemsida_BosseBo Karlsson
Tel: 070-560 75 67

Ersättare BUN

Lage Henning

Ersättare Miljö & Bygg

Daniel Jonsson
Tel: 070-893 9826

Ersättare Soc.

Yvonne Edvardsson
Tel: 070-813 88 93

 

Vår styrelse i kommunföreningen

Här är styrelsen i kommunföreningen SD Västervik

 

Ordförande
Tommy Ivarsson

Vice Ordförande
Per-Olof Henningsson

2:e Vice Ordförande
Dan Larsen

Ledamot / Sekreterare
Yvonne Edvardsson

Ledamot / Kassör
Inge Edvardsson

Ledamot
Anne-Marie Norman

Ledamot
Christer Molin

Ledamot
Daniel Johnsson

Ledamot
Rashmi Thakrar

Suppleant
Lage Henning

Suppleant
Leo Carlsson

Suppleant
Marianne Henningsson

Suppleant
Kenneth Siekas