Förtroendevalda | Sverigedemokraterna i Västervik

Förtroendevalda

Vår Kommunfullmäktigegrupp

Här är våra representanter i Västerviks kommunfullmäktige

 

Gruppledare / Ledamot Kommunfullmäktige
Dan Larsen
Tel: 073-042 26 38

Vice Gruppledare / Ledamot Kommunfullmäktige
Tommy Ivarsson
Tel: 070-316 13 23

Ledamot Kommunfullmäktige
Bo Karlsson
Tel: 070-560 75 67

Ledamot Kommunfullmäktige
Anne-Marie Norman
Tel: 070-215 40 40

Ledamot Kommunfullmäktige
Daniel Johnsson
Tel: 070-893 98 26

Ledamot Kommunfullmäktige
Lage Henning
Tel: 072-900 87 30

Ledamot Kommunfullmäktige

Ersättare kommunfullmäktige
Marianne Henningsson

Ersättare kommunfullmäktige
Kenneth Siekas

Ersättare kommunfullmäktige
Sten Lander

Ersättare kommunfullmäktige
Ingalill Jonsson

Sverigedemokrater i styrelser och nämnder

Här är våra nämndrepresentanter i Västervikskommun

 

KommunstyrelsenTommy Ivarsson
Tel: 070-316 13 23

Barn & Utb.Anne-Marie Norman
Tel: 070-215 40 40

Miljö & ByggHans Wretelid
Tel: 073-514 58 88

SocialnämndenDan Larsen
Tel: 073-042 26 38

Ersättare KS

Dan Larsen
Tel: 073- 042 26 38

Ersättare BUN

Hans Wretelid
Tel: 073-514 58 88

Ersättare M & B

Daniel Johnsson
Tel: 070-893 98 26

Ersättare Soc.

Lage Henning
Tel: 072-900 87 30

 

Vår styrelse i kommunföreningen

Här är styrelsen i kommunföreningen SD Västervik

 

Ordförande
Dan Larsen

Vice Ordförande / Kassör
Lage Henning

2:e vice Ordförande
Hans Wretelid

Ledamot / sekreterare
Max Jensen

Ledamot
Sten Lander

Suppleant
Bo Karlsson

Suppleant
Agnetha Suhr

Suppleant
Marianne Henningsson