Förtroendevalda | Sverigedemokraterna i Västervik

Förtroendevalda

Vår Kommunfullmäktigegrupp

Här är våra representanter i Västerviks kommunfullmäktige

 

Gruppledare / Ledamot Kommunfullmäktige
Dan Larsen
Tel: 073-042 26 38

Sv_Vitt_minporträtt_hemsida_Tommy

Vice Gruppledare / Ledamot Kommunfullmäktige
Tommy Ivarsson
Tel: 070-316 13 23

Sv_Vitt_minporträtt_hemsida_Bosse

Ledamot Kommunfullmäktige
Bo Karlsson
Tel: 070-560 75 67

Ledamot Kommunfullmäktige
Christer Molin

Ledamot Kommunfullmäktige
Anne-Marie Norman
Tel: 070-215 40 40

Ledamot Kommunfullmäktige
Yvonne Edvardsson
Tel: 070-813 88 93

Ledamot Kommunfullmäktige
Daniel Johnsson
Tel: 070-893 98 26

Ersättare kommunfullmäktige
Lage Henning

Ersättare kommunfullmäktige
Monica Hilmeryd

Ersättare kommunfullmäktige
Rashmi Thakrar

Ersättare kommunfullmäktige
Inge Edvardsson

Sverigedemokrater i styrelser och nämnder

Här är våra nämndrepresentanter i Västervikskommun

 

KommunstyrelsenTommy Ivarsson
Tel: 070-316 13 23

Barn & UtbildningAnne-Marie Norman
Tel: 070-215 40 40

Miljö & ByggDaniel Jonsson
Tel: 070-893 9826

Ersättare KS

Sv_Vitt_minporträtt_hemsida_BosseBo Karlsson
Tel: 070-560 75 67

Ersättare BUN

Lage Henning

Ersättare Miljö & Bygg

Inge Edvardsson

Ersättare Soc.

Yvonne Edvardsson
Tel: 070-813 88 93

 

Vår styrelse i kommunföreningen

Här är styrelsen i kommunföreningen SD Västervik

 

Ordförande
Tommy Ivarsson

Vice Ordförande
Vakant

2:e Vice Ordförande
Dan Larsen

Ledamot / Sekreterare
Yvonne Edvardsson

Ledamot / Kassör
Inge Edvardsson

Ledamot
Anne-Marie Norman

Ledamot
Christer Molin

Ledamot
Daniel Johnsson

Ledamot
Rashmi Thakrar

Suppleant
Lage Henning

Suppleant
Leo Carlsson

Suppleant
Marianne Henningsson

Suppleant
Kenneth Siekas