Förtroendevalda | Sverigedemokraterna i Västervik

Förtroendevalda

Vår Kommunfullmäktigegrupp

Här är våra representanter i Västerviks kommunfullmäktige

 

Sv_Vitt_minporträtt_hemsida_Anders

Gruppledare
Anders Loman
Tel: 070-7565156


Sv_Vitt_minporträtt_hemsida_Bosse

Ledamot
Bo Karlsson
Telefon:0705-60 75 67


Sv_Vitt_minporträtt_hemsida_Tommy

Ledamot
Tommy Ivarsson
Tel: 070-3161323

sd-blomman

Ledamot Kommunfullmäktige
Christer Molin


Sv_Vitt_minporträtt_hemsida_Per_Olof
Ledamot Kommunfullmäktige
Per-Olof Henningsson

sd-blomman

Ersättare kommunfullmäktige
Johan Petersson

sd-blomman

Ersättare kommunfullmäktige
Tony Carlsson

Sverigedemokrater i styrelser och nämnder

Här är våra nämndrepresentanter i Västervikskommun

 

Kommunstyrelsen 

Sv_Vitt_minporträtt_hemsida_Tommy

Tommy Ivarsson
Tel: 070-3161323
tommy.ivarsson@sd.se

 Socialnämnden 

Sv_Vitt_minporträtt_hemsida_Anders

Anders Loman
Tel: 070-7565156
anders.loman@sd.se

Barn & Utbildning

Anne-Marie
Tel: 070-2154040
anne-marie.norman@sd.se

Miljö & Bygg

Sv_Vitt_minporträtt_hemsida_Per_Olof
Per-Olof Henningsson

Ersättare KS
Sv_Vitt_minporträtt_hemsida_BosseBo Karlsson
Telefon:0705-60 75 67
  Ersättare SN
Sv_Vitt_minporträtt_hemsida_YvonneYvonne Edvardsson
Tel: 070-8138893

Ersättare  Bun

sd-blomman

Lage Henning

Ersättare Miljö & Bygg

Sv_Vitt_minporträtt_hemsida_Daniel

Daniel Johnsson

Telefon: 070-8939826

 

Vår styrelse i kommunföreningen

Här är styrelsen i kommunföreningen SD Västervik

 

Sv_Vitt_minporträtt_hemsida_Bosse

Ordförande

Bo Karlsson
Telefon:0705-60 75 67

Sv_Vitt_minporträtt_hemsida_Anders

Vice Ordförande

Anders Loman
Tel: 070-7565156

Sv_Vitt_minporträtt_hemsida_Tommy

Ledamot

Tommy Ivarsson
Tel: 070-3161323

Sv_Vitt_minporträtt_hemsida_DanielLedamot
Daniel Johnsson
Sv_Vitt_minporträtt_hemsida_YvonneLedamot
Yvonne Edvardsson
Sv_Vitt_minporträtt_hemsida_RashmiLedamot
Rashmi Thakrar
sd-blommanLedamot
Christer Molin

Per_Olof_Henningsson

Suppleant
Per-Olof Henningsson
sd-blomman
Suppleant
Marianne Henningsson

Suppleant
Dan Larsen
Suppleant
Anne-Marie Norman