Förtroendevalda | Sverigedemokraterna i Västervik

Förtroendevalda

Vår Kommunfullmäktigegrupp

Här är våra representanter i Västerviks kommunfullmäktige

 

Gruppledare / Ledamot Kommunfullmäktige
Dan Larsen
Tel: 073-042 26 38

Sv_Vitt_minporträtt_hemsida_Tommy

Vice Gruppledare / Ledamot Kommunfullmäktige
Tommy Ivarsson
Tel: 070-316 13 23

Sv_Vitt_minporträtt_hemsida_Bosse

Ledamot Kommunfullmäktige
Bo Karlsson
Tel: 070-560 75 67

Ledamot Kommunfullmäktige
Anne-Marie Norman
Tel: 070-215 40 40

Ledamot Kommunfullmäktige
Daniel Johnsson
Tel: 070-893 98 26

Ledamot Kommunfullmäktige
Lage Henning
Tel: 072-900 87 30

Ledamot Kommunfullmäktige
Monica Hilmeryd
Tel:

Ersättare kommunfullmäktige
Rashmi Thakrar

Ersättare kommunfullmäktige
Tommy Karmbäck

Ersättare kommunfullmäktige
Marianne Henningsson

Ersättare kommunfullmäktige
?

Sverigedemokrater i styrelser och nämnder

Här är våra nämndrepresentanter i Västervikskommun

 

KommunstyrelsenTommy Ivarsson
Tel: 070-316 13 23

Barn & UtbildningAnne-Marie Norman
Tel: 070-215 40 40

Miljö & ByggDaniel Jonsson
Tel: 070-893 98 26

SocialnämndenDan Larsen
Tel: 073-042 26 38

Ersättare KS

Dan Larsen
Tel: 073- 042 26 38

Ersättare BUN

Daniel Johnsson
Tel: 070-893 98 26

Ersättare Miljö & Bygg

Hans Wretelid
Tel: 073-514 58 88

Ersättare Soc.

Lage Henning
Tel: 072-900 87 30

 

Vår styrelse i kommunföreningen

Här är styrelsen i kommunföreningen SD Västervik

 

Ordförande
Tommy Ivarsson

Vice Ordförande
Dan Larsen

2:e vice Ordförande
Daniel Johnsson

Ledamot / sekreterare
Bo Karlsson

Ledamot / Kassör
Lage Henning

Ledamot
Rashmi Thakrar

Ledamot
Hans Wretelid

Suppleant
Max Jensen

Suppleant
Douglas Blomberg

Suppleant
Sten Lander

Suppleant
Marianne Henningsson