Insändare | Sverigedemokraterna i Västervik

Insändare

Skickat till Västervikstidningen 080420

Demokratin är redan Förgiftad

Som representant och ordförande för Sd Västervik, så skulle jag vilja bemöta de befängda påståenden som sign: Svensk Demokrat framfört under ”Ordet Fritt” i lördagens nummer av VT.

För det första: Sverigedemokraterna förgiftar inte demokratin, den är redan förgiftad av de etablerade politikerna, som direkt lägger på locket på häxbryggden så fort det handlar om att stå till svars för den missriktade och illa skötta flyktingpolitiken och allt vad den fört med sig. Där kommer SD in som ett motgift i den snedvridna debatt som skapats av såväl journalister som politiskt ansvariga.

För det andra: för BSS en gång för över 20 år sedan är inget som någon inom vårt parti sticker under stol med eller är stolt över. Men för att kunna vara ett demokratiskt och respekterat parti, så kan Att Sd en gång föddes i mörka korridorer av företrädare man inte ha sådana element inom partiet som står för något helt annat, så därför genomfördes
stora utrensningar och omorganisationer inom SD i mitten utav 90-talet och idag råder total nolltolerans mot rasister och nassar. Kan det sägas tydligare?

Ett annat i dag respekterat parti, utan att nämna vilket, hade stort
samarbete med Hitler och Nazityskland under 1930-40-talet i Sverige t.ex och är inget som vederbörande vill bli påmind om idag. Att SD fortsättningsvis beskylls för främlingsfientlighet, rasism mm beror
endast på, förutom att det är en stor lögn, att media, journalister och
framför allt de etablerade partierna inte har nåt annat att komma med i
dessa frågor och allt flera blir medvetna om detta. Lägger man inte korten på bordet i frågan, så har man en dålig giv helt enkelt.

Det här med framförallt invandringspolitiken är en mycket öm tå, som man
absolut inte får trampa på, och det handlar inte om som exempelvis Åke Möller skrev i ett vasst debattinlägg om att ställa olika grupper i samhället mot varandra, utan fokuseringen måste ligga på de tokiga beslut som tagits på riksdagsnivå och dess följder eller konsekvenser som blir ute i samhället i stort i dessa frågor.

Sverigedemokraterna har inte kommit till för skojs skull, utan representerar en stor gråzon av människor som känner sig överkörda av sina folkvalda politiker i många viktiga frågeställningar, som bl.a invandringspolitiken. Andra viktiga frågor är de gamlas situation, vård, skola och omsorg samt ökad brottsbekämpning och förebyggande av detta. Något annat som Sverigedemokraterna vill är att få till ett urträde ur EU, eftersom det är på väg mot en alldeles för stor överstatlighet, där Sverige får allt mindre att säga till om. Ett samarbete över gränserna i viktiga frågor vore betydligt bättre, där varje land har kvar sin nationella rätt att sköta om det egna inom landets gränser. Där förde också de regerande politikerna folket bakom ljuset till stor del. du skriver också om att inte SD gör något när de väl kommer in i fullmäktige. Det är också en lögn du kommer med, i b.l.a Kalmar län så har SD lagt mest motioner jämtfört med andra partier. I SD kommer vi att kämpa mot dem orättvisorna som vi har nu i samhället och med folket stöd så ska vi in i fullmäktige nästa val. Medlemmarna som vi har här i västervik är i blandade åldrar med barn och barnbarn, även folk från andra länder har vi
som medlemmar.

Benny Johansson
Ordförande Sd Västervik

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.