Insändare | Sverigedemokraterna i Västervik

Insändare

Publicerat i Västervikstidningen 080527

Anpassa invandringen efter storleken på befolkningen

Det är mycket orättvist mot världens fattiga att den lilla del av befolkningen som har råd, ska kunna köpa asylpaket av flyktingsmugglare, ta sig till Sverige och här erhålla livslång försörjning.

Sverige hade förra året 36 200 asylansökningar. 2200 av dessa är flyktingar enligt FN konvention och som löper risk att förfölja i hemlandet på grund av, ras, nationalitet, religös eller politisk uppfattning, kön eller sexuell läggning.

Antalet ansökningar om svensk medborgarskap är 26 400. Så Sverige ligger i topp i världen med flest asylsökande efter folkmängden. Våra grannländer, som har en hårdare flyktningspolitik, tar bara in 1200-2200 asylsökande.

Sverigedemokraternas asylpolitik har sin utgångspunkt i den grundläggande insikten om att invandringen till ett land måste vara anpassad efter storleken på dess befolkning och dess kapacitet att hantera de problem som folkomflyttningar alltid medför. Vi måste därför använda det utrymme vi har för att hjälpa andra så effektivt som möjligt.

Ett betydligt mer effektiv och rättvist sätt att hjälpa människor i nöd är att sätta in hjälpen i krisområdenas närhet. På så sätt undviks problem i mottagarländerna samtidigt som betydligt fler människor kan få hjälp i hemlandet och återuppbyggnadsprocessen går snabbare när krisen väl är över. En viktig effekt när hjälpen sätts in i närområdet är också att den absoluta majoriteten av flyktingarna som saknar möjligheten att ta sig över halva jordklotet för att söka asyl i Sverige inte blir diskriminerande. Det är mycket orättvist mot världens fattiga att den lilla del av befolkningen som har råd, ska kunna köpa asylpaket av flyktingsmugglare, ta sig till Sverige och här erhålla livslång försörjning.

I Sverige finns ett mycket stort antal människor som är helt eller delvis arbetsföra, men som saknar ett arbete att gå till. Arbetskraftsinvandring till Sverige behövs alltså inte och ska därför i princip inte förekomma.

Dock måste det vara möjligt för människor med speciell kompetens att komma till landet för att arbeta. Vi kan ju gå tillbaka i tiden när vi hade arbetskraftsinvandring på 60 och 70-talen. Då behövde vi folk, bland annat till våra företag och de som kom då har betytt väldigt mycket för Sverige. De var väldigt kunniga på sina områden. Många av dem är kvar än i dag och har blivit svenskar och är en del av landet nu. Frågar man dem vad de tycker om svensk flyktingpolitik så säger de att så här kan det ju inte fortsätta, att det hela tiden blir fler och fler som kommer hit. Det måste bli ett stopp vid gränsen.

Att människor i mindre utvecklade länder vill förbättra sin ekonomiska och sociala situation genom utvandring är fullt förstående och mänskligt, men det kan inte vara en tillräcklig grund för att få uppehållstillstånd i vårt land. En sådan politik gynnar varken Sverige eller utvandringsländerna. Vi i sverigedemokraterna vill förändra den svenska asylpolitiken i grunden. Vid asylpolitikens utformning skall betydlig större vikt läggas vid svenska intressen och det svenska samhällets mottagningskapacitet samt den enskilde asylsökarens förutsättningar att smälta in i det svenska samhället. Asyl skall endas beviljas åt personer av två kategorier. De som uppfyller kriterierna i FN:s flyktingkonvention och ett mindre antal kvotflyttningar som erbjuds asyl enligt avtal med UNHCR.

Undantagsvis kan tillfälliga uppehållstillstånd utfärdas för personer som inte fullt ut lever upp till FN-konventionens krav, men som av ytterst starka humanitära skäl ändå inte kan återvända till sitt hemland med omdelbar verkan.

Vi i sverigedemokraterna vågar påtala verkligheten som den är i dag och det gör inte de andra partierna utan låter det rulla på som det är. Vi är inte rädda för att föra debatt om de här frågorna som många tycker är viktiga. Och debatten ska hålla sig till sanningen, annars blir det inte en bra debatt.

Benny Johansson
Sverigedemokraterna Västervik

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.