Interpellation till KS-ordförande angående invandringen | Sverigedemokraterna i Västervik

Interpellation till KS-ordförande angående invandringen

Västerviks framtid kräver bl.a. ett konkurrenskraftigt näringsliv och god kompetensförsörjning. Ett stort hot mot detta är den orealistiska och oansvariga invandringspolitik som sju partier bedrivit i 20 år.
En del asylsökare flyr direkt från krigsområden, men de flesta kommer via andra säkra länder för att få ett bättre liv i Sverige. Färre kommer visserligen p.g.a. gränskontrollerna, men fler får stanna. Migrationsverkets positiva beslut om uppehållstillstånd har ökat från ca 35 % till ca 70 – 75 %. Och vi kan se fram emot att mer än 300 000 anhöriginvandrare kan komma de närmaste åren!
Den stora invandringen gör att fler människor ska bo, äta, köpa kläder, utbildas, resa mm, vilket ökar omsättningen i Sverige, men det sker med statens lånade pengar de första 2 – 3 åren. Därefter drabbar det kommunerna med full kraft. Minskad förvärvsfrekvens och lägre löner för invandrarna leder till lägre skattekraft i kommuner med många invandrare. Det innebär problem på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden, mindre välfärd, lägre pensioner, större kriminalitet, större otrygghet, sämre skolresultat, ökad segregation mm. Allt resulterar i ökade skatter och pålagor för svenska medborgare. Malmö, Södertälje och Botkyrka m.fl. utgör avskräckande exempel.
På nära håll har vi Hultsfred som varnande exempel på vad som händer om invandringen blir för stor. Det blir svåra ekonomiska problem för alla kommuninnevånare. Hultsfred vägrar nu betala mer understöd till ytterligare invandrare.
I Västervikstidningen den 12 januari sätter du ett frågetecken för skattesatsen med hänsyn till flyktingsituationen och de statliga ersättningarna.

Med anledning av ovanstående frågar jag Tomas Kronståhl:

– vad är din strategi för hur Västerviks kommun ska ta hand om alla problem som en stor tillströmning av nyanlända medför?
– avser du att höja skatten 2018?

Tommy Ivarsson, Sverigedemokraterna

 

Interpellationen till Tomas Kronståhl feb 17