Invandring är det stora problemet…. | Sverigedemokraterna i Västervik

Invandring är det stora problemet….

Ja så står det i dagens VT 20 Aug, på debattsidan som överskrift till vårt svar på en insändare av Staffan Danielsson införd i VT den 14 Aug.
Observera att VT numera har den strategin att inte publicera vissa insändare på nätupplagan, så dessa finns bara i pappersupplagan, tyvärr.

Bakgrunden till vårt inlägg är att Staffan Danielsson, som f.ö är riksdagsledamot för centern i Östergötland, resonerar kring en citat: – Ny vision kring vår migrationspolitik, slut citat.
Detta i VT:s pappersupplaga den 14 Aug 2013.

Bl.a skriver han att det slår fel att t.ex Mc Donalds rekryterar arbetskraft från Indien till sina kedjor i Sverige, vilket han själv var med om att rösta igenom 2008, som gjorde att arbetgivarna själva avgjorde hur och varifrån arbetskraften ska tas, samtidigt som han vill ha en än mera generösare asyl o flyktingpolitik.

Staffan-Danielsson_VT_14_aug_2013
Därför har SD Västervik känt sig tvungna att bemöta alla hans floskler med en debattartikel som endast finns i pappersupplagan, och är som följer i sin helhet:

Invandring är det stora problemet

I en debattartikel i Västerviks-Tidningen den 14 augusti säger centerpartistiske riksdagsmannen Staffan Danielsson att han vill att Sverige fortsätter med sin nuvarande mycket omfattande invandringspolitik, både vad gäller asyl- och arbetskraftsinvandring. Sverige skall ligga i världstät på detta område, menar Danielsson. Han anser dock att Sverige inte kan gå ännu längre i denna politik förrän man fått även andra europeiska länder att följa Sveriges exempel.

Årligen beviljas i Sverige omkring 100 000 nya uppehållstillstånd. Antalet asylsökande till Sverige är högst i världen per capita, bortsett från några mikrostater. I flertalet svenska kommuner följer politikerna i de gamla partierna blint partipiskan: i Västervik har till exempel de senaste trettio åren Centerpartiets kommunala företrädare hela tiden ställt sig bakom denna massinvandringspolitik och fortsätter oförtrutet att göra så än idag.

Märkligt i sammanhanget blir det när Staffan Danielsson säger sig vilja se över regelverken för arbetskraftinvandring och anhöriginvandring. Han hävdar att det slår fel när McDonalds till exempel rekryterar människor från Indien, samtidigt som massor av svenskar söker dessa jobb.

Nå, vi sverigedemokrater har hela tiden stått fast i vårt motstånd mot okvalificerad arbetskraftsinvandring. Anledningen till att denna absurda situation på arbetsmarknaden nu blivit möjlig är dock den lag som röstades igenom i Riksdagen den 12 november 2008. Denna lag gör att det inte längre är svenska myndigheter som skall pröva om arbetskraft skall tas in utanför EU/EES, utan att detta ensidigt kan bestämmas av arbetsgivaren. Nu är det dock så att Staffan Danielsson själv var med och röstade igenom just denna nya lag 2008, enligt Riksdagens voteringslista. Nu ogillar han tydligen konsekvenserna av det beslut han själv varit med om att fatta.

Ytterst märkligt blir det också när Staffan Danielsson säger sig vilja hjälpa folk på plats. Vi sverigedemokrater har alltid hävdat att det är en mycket mer rättvis, human och effektiv politik att hjälpa många fler verkliga flyktingar i deras närområden, till exempel genom UNHCR, FN:s flyktingkommissariat. Ändå har under den regering som Staffan Danielsson står bakom en allt större del av biståndsbudgeten kommit att användas till alla de personer som, oftast utan att vara flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention, tar sig till Sverige. Staffan Danielssons artikel är ytterligare ett exempel i raden på den totala förvirring som nu råder i de sju gamla riksdagspartierna då det gäller de många problem som den invandringspolitik de själva trumfat igenom medför.  Roten till denna förvirring är oförmågan att se att det är själva omfattningen av invandringen som är problemet.

Thoralf Alfson
Riksdagsledamot, Sverigedemokraterna
Mattias B Johansson
Ordf. Sverigedemokraterna Kalmar Län
Bo Karlsson
Gruppledare Sverigedemokraterna Västervik
Åke Möller
Sekr. Sverigedemokraterna Västervik

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.