Invandringspolitiken är viktig…. | Sverigedemokraterna i Västervik

Invandringspolitiken är viktig….

Invandringspolitiken är viktigast för SD

I VT:s pappersupplaga 29 Aug fanns hela intervjun med en av SD Västerviks toppkandidater till kommunfullmäktige.
Här finner du en länk till artikeln på webben.

Man kan också klicka på bilden nedan, så får du intervjun i PDF-form, så som den såg ut i pappersupplagan..

Invandringspolitiken är viktig...

Invandringspolitiken är viktig…