Kommunstyrelsen fortsätter agera på egen hand….. | Sverigedemokraterna i Västervik

Kommunstyrelsen fortsätter agera på egen hand…..

I dagens VT (läs 27 Maj 2013) finns en insändare publicerad och skriven av Kommunfullmäktigegruppen för SD Västervik, där vi påpekar det olämpliga i att gå över huvudet på de folkvalda som sitter i KF i just flyktingfrågan och på vilket sätt den hanteras.
Läs debattartikeln här!!

Man gör just detta av flera orsaker. Man vill helt enkelt slippa ta debatten, då den blir obekväm, men att allmänhetens tillit till politikerna minskar, det verkar man inte bry sig det minsta om, och inte heller att den här typen av beslut räknas som ärenden av principiell betydelse enl. kommunallagen och som också revisorerna påtalat. Detta innebär att ett ökat mottagande av flyktingar ska i demokratisk ordning behandlas i kommunfullmäktige, oavsett utgången.

andra håll i landet där den här typen av förfaranden överklagats, har i samtliga fall lett till att besluten fått rivas upp, SD har fått rätt, och alltihopa får tas om i resp. kommunfullmäktige med tillhörande debatt. Folk måste få veta vad som sker, och att det inte smusslas bakom stängda dörrar i någon fråga alls!!!

 

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.