Krokigt om Slottsholmen | Sverigedemokraterna i Västervik

Krokigt om Slottsholmen

 

Som väl inte undgått någon blir turerna om Nya Slottsholmen allt krokigare.Kommunstyrelsen med Harald Hjalmarsson i spetsen ansåg inför fullmäktigemötet den 30 juni att allt var klappat och klart för Björn Ulvaeus’ bygge på Holmen.

Länsstyrelsen hade visserligen tidigare flaggat upp för att man kommer att säga nej till det förslag som ligger, därför att man anser att det rubbar stadens utseende och silhuett alltför mycket.

 

Men i både det underlag som kommunstyrelsen skickade ut till kommunfullmäktiges ledamöter och i en bilaga till pressmeddelandet stod istället att läsa att man nu fått ”känslan” av att länsstyrelsen vid sitt sista möte med kommunstyrelsen blivit mer positiv till förslaget till bygge. Alltså skulle nu kommunfullmäktige köra på och säga ja till detaljplanen, tyckte kommunstyrelsen.

 

Vi sverigedemokrater föreslog istället på fullmäktigemötet att ärendet skulle gå tillbaka(återremitteras) till kommunstyrelsen. Detta för att man så fort som möjligt skulle finna en lösning som länsstyrelsen kan godkänna och som därför också är förenlig med gällande kulturmiljölagstiftning. Det finns också anledning att tro att en sådan lösning lättare skulle få acceptans hos fler kommuninvånare och turister.

 

Det här innebär inte att vi som parti lägger oss i hur det byggs. Vi tycker inte att politiker skall vara smakråd och sitta och i detalj bestämma hur en byggnad skall se ut. Men som folkvalda har vi ansvaret för kommunens ekonomi. Västerviks kommun brottas med stora underskott och en stor utflyttning från kommunen. Därför anser vi att något positivt behöver ske med Slottsholmen och att det behöver ske snart. Området kan ses som kommunens hjärta och har en väldigt stor utvecklingspotential.

 

Vi har alltså i princip inget emot att det byggs ett modernt hus på Slottsholmen eller för den delen att det byggs högt. Lika lite har vi dock något emot att det byggs i äldre stil. Det som avgör för vår del är inte vår privata smak, utan om byggnaden och området omkring Slottsholmen får acceptans bland folk och blir ekonomiskt hållbart och är förenligt med lagstiftningen. Vilket i hög grad hör ihop om man vill locka folk att bo här och samtidigt locka fler turister. Just därför tyckte vi, om man vill ha en snar lösning, att det var extra konstigt att man nu på fullmäktigemötet skulle säga ja rakt av till bygget enligt planförslaget, trots oklarheterna med länsstyrelsen och lagstiftningen.

 

De enda som röstade för återremittering blev dock vi två sverigedemokrater, Margareta Andersson och Bo Karlsson, samt Akko Karlsson från Miljöpartiet (Akko dock med motiveringen att hon ville se en lägre byggnad). I förra veckan kom beskedet att länsstyrelsen säger nej till det beslut som kommunfullmäktige tog den 30 juni och att länsstyrelsen kommer att pröva utformningen av Nya Slottsholmen. Det kan därför gå ända upp i regeringen och ta mycket lång tid innan det blir något av Nya Slottsholmen. Om det nu blir något av alls. Det kanske inte hade varit så dumt om lite flera av ledamöterna i kommunfullmäktige hade lyssnat på oss sverigedemokrater, och varit lite mer förutsättningslösa. Nu får vi se om det, trots allt, går att komma överens med länsstyrelsen, eller om det blir en segdragen prövningsprocess som bara gör att allt går i stå.

 

Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp i Västervik  Juli 2011

 

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.