Man kan inte utveckla landsbygden genom att avveckla den…. | Sverigedemokraterna i Västervik

Man kan inte utveckla landsbygden genom att avveckla den….

Tidigare i höst, närmare bestämt den 23 september närvarade vi sverigedemokrater vid ett möte om landsbygdens framtid, som arrangerades av Västerviks kommun tillsammans med Ukna sockens Intresseförening och Ukna företagargrupp. SD Västerviks ordförande, Benny Johansson, representerade oss vid mötet.

  De av oss som bor i kommunens mindre orter eller på landsbygden vet hur viktigt de enskilda människornas eget engagemang är för sina egna orter. Det är t.ex. ofta mycket tufft att vara lanthandlare på en liten ort. Det är då som de enskilda människornas framsynhet är så viktig: Mycket av makten för om närbutiken skall kunna finnas kvar eller inte ligger just i deras beslut. Det gemensamma bästa är i längden också ofta bäst för en själv.

  Att de enskilda människornas ideella engagemang i förenings-, idrotts- och kulturliv är lika viktigt, det vet också den som bor i eller är uppväxt i en mindre ort.

  Tyvärr är det så att politikerna alltför ofta arbetar i motsatt riktning och minskar förutsättningarna för allt detta och att människor istället upplever att de bara jobbar i värre och värre motvind.

  Under debatten i Ukna satt övriga partier och talade om ”utveckling” av landsbygden. De borde istället skämmas, som Benny påpekade, och gick till skarpt angrepp mot de andra partierna som var där, förutom Folkpartiet och Välfärdspartiet Socialisterna som inte var närvarande vid detta möte.

  När de talar om ”utveckling” av landsbygden, så är det istället i praktiken alltför ofta bara fråga om  avveckling. När man t.ex. lägger ned skolor, så borde det sedan länge vara välbekant både att man får problem med omställning av lokaler och att skolskjutsar till de större skolorna kostar pengar. Man borde också veta att det tar mycket av barnens tid och ofta leder till långa väntetider, då t.ex. skoldagens slut inte alltid överensstämmer med skolskjutsens avgång. Samtliga de partier som närvarade på mötet, utom sverigedemokraterna, har varit med och lagt  ned skolorna i Lofta, Almvik, Blankaholm och Totebo. Nu senast har majoriteten lagt ned biblioteken i Gunnebo, Edsbruk, Blackstad och Loftahammar. Debatten är bara nog så aktuell då det åter glunkas om nedläggning av t.ex. Blackstad, Ukna och Odensvi skolor.

  Återigen: Man kan inte utveckla genom att avveckla. Det är fel ände man börjar i: Barnfamiljer som söker en framtid i vår kommun, eller som överväger om de skall bo kvar här eller inte, liksom företag som funderar på att etablera sig här, de tittar på om det finns barnomsorg, skola och annan service på orten. Finns inte det, så väljer de bort den orten eller vår kommun helt och hållet. Vill man ha en attraktiv och växande kommun måste man istället våga satsa och, framför allt, prioritera rätt saker. Annars stryper man sina egna livsmöjligheter och allt blir en nedåtgående spiral.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.