Papperslösa särbehandlas….. | Sverigedemokraterna i Västervik

Papperslösa särbehandlas…..

Detta kunde man läsa i VästerviksTidningen i en insändare skriven av Per-Olof Henningson ( SD ), som publicerades den 9 Dec 2013.
I insändaren tas det galna riksdagsbeslut upp, som trädde i kraft den första juli 2013, där papperslösa flyktingar får samma tillgång till sjukvård som asylsökande. 

Nedan ett utdrag från det flygblad kallat ”50-lappen” som SverigeDemokraterna tryckte upp och delade ut, för att göra allmänheten uppmärksam på detta skeva förhållande.

Här kan ni se ett av de räkneexempel på hur orättvist detta system är.

Här kan ni se ett av de räkneexempel på hur orättvist detta system är.