Parlamentarisk berättelse | Sverigedemokraterna i Västervik

Parlamentarisk berättelse

Då de flesta av oss är helt nya i KF, har vår ambitions- och aktivitetsnivå att producera motioner och interpellationer varit sparsam hittills. Vi har dock tagit chansen att synas och höras när vi haft något att säga, och därmed tagit ställning i flera politiska frågor för att driva en både ansvarsfull och insiktsfull politik som gynnar Västerviks invånare. Något som definitivt gynnar oss är att vi kan säga sanningen om verkligheten, därför att vårt parti till skillnad från alla de övriga inte tyngs av några politisk korrekta skygglappar som hindrar oss från att inte bara se verkligheten utan också förhålla oss till just verkligheten och agera därefter.

Att vi nu sitter i KS och har nämndsplatser i BUN, SOC och MBN gör att vi kan visa att det inte bara är i riksdagen SD driver oppositionspolitik för folkets bästa.

Att det nu finns prejudicerande dom på att vi ska få ut kommunens bokföring när vi begär den, gör att vi framöver kommer att kunna undersöka bland annat hur lönsam invandringen egentligen är för Västerviks kommun, alltså mer sanningsenligt än svaret -”de är en tillgång” som vi fått när vi frågat olika kommunala verksamheter hur mycket kostnaderna har ökat.