Rapport 1 från fullmäktige 2013-01-28: Utlänningsmottagandet | Sverigedemokraterna i Västervik

Rapport 1 från fullmäktige 2013-01-28: Utlänningsmottagandet

Som det väl inte har undgått någon ökar hela tiden trycket på kommunerna att ta emot fler och fler utländska medborgare för permanent bosättning, personer som oftast saknar flyktingskäl enligt FN:s flyktingkonvention.

Förutom att Västerviks kommunstyrelse i september 2012 egenmäktigt höjde antalet mottagna från 60 till 75, ett beslut som överklagats av oss i SD, och som ännu väntar på avgörande i Förvaltningsrätten, så har nu Länsstyrelsen begärt av kommunen att vi skall höja ytterligare, till 110 nyanlända varje år. Det återstår att se om Västerviks kommun kommer att lägga sig platt även för detta.

Vi sverigedemokrater i Västerviks kommun fortsätter som förut att arbeta för en rimligare politik i dessa avseenden, först och främst att kommunen helt och hållet skall riva upp sina avtal med stat och migrationsverk. Frågan är hur länge det skall dröja innan verkligheten kommer i fatt även kommunpolitiker från de andra partierna.

I en granskningsrapport av Västerviks kommuns flyktingmottagande som lades fram genom kommunens revisorer i december talas öppet om att Västerviks kommun i dagsläget inte har någon budgeterad följdfinansiering av mottagandet och att en analys bör göras av vilka kostnader mottagandet medför efter etableringstiden avseende försörjningsstöd och andra kommunala verksamheter. Man påpekar också att det föreligger risk för att kommunen förlorar intäkter p.g.a. att det inte finns någon i kommunen som har en helhetsbild över de statliga bidrag som finns.

Med anledning av detta ställde Bo Karlsson från SD Västervik vid kommunfullmäktige den 28 januari frågan till kommunalrådet Harald Hjalmarsson om vi gått miste om statliga ersättningar för mottagningen de sista åren och om han kommer att verka för att en analys av vilka kostnader mottagandet medför för Västerviks kommun efter etableringstiden snarast utförs.

Harald Hjalmarsson svarade att såvitt han vet har inga ersättningar missats (vilket dock skett i grannkommunen Vimmerby enligt en motsvarande granskning där). Då det gäller analys av kostnader så kommer detta att göras, sade han också.

Vi skall verkligen hoppas och att den analysen och kollen blir grundlig och uttömmande. Vi i SD Västervik gör under tiden en egen analys av detta som vi återkommer med längre fram i vår.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.