Rapport från fullmäktige 2013-01-28: Vindkraft | Sverigedemokraterna i Västervik

Rapport från fullmäktige 2013-01-28: Vindkraft

Till övrigt som togs beslut om vid kommunfullmäktige den 28 januari hörde kommunens översiktsplan.

Vi ställer oss mycket kritiska till den stora satsning på vindkraft som medges i planen. Vindkraften är en energikälla som har stor inverkan på landskapet och som hålls under armarna med systemet med elcertifikat, som betalas av elkonsumenterna via elräkningen. Studier har också påvisat att alltför närbelägen vindkraft, åtminstone för vissa människor, kan ge symtom som störd nattsömn, huvudvärk, yrsel, koncentrationssvårigheter, högt blodtryck och hjärtkärlsjukdom, bland annat som en följd av de lågfrekventa infraljud som verken alstrar. Till det här kan läggas den rena säkerhetsaspekten: Is från rotorbladen kan i värsta fall slungas så långt som 350 meter från verken och delar från rotorbladen 500 meter.

En del svenska kommuner har 1 kilometer som skyddsavstånd mellan vindkraftverk och bebyggelse och detta fullt rimliga krav ställde vi nu också som tilläggsyrkande till Västerviks vindbruksplan.

Tyvärr blev detta yrkande inte antaget till planen. Vi planerar därför nu att istället lägga motioner för att söka bidra till att lägga band på denna planerade massutbyggnad av vindkraft i Västerviks kommun.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.