SD Västervik höll årsmöte 2020 | Sverigedemokraterna i Västervik

SD Västervik höll årsmöte 2020

Lördagen den 1 februari höll Sverigedemokraterna Västervik sitt årsmöte.

Till ny ordförande valdes Dan Larsen, till vice ordförande Lage Henning och till andre vice ordförande Hans Wretelid.

Ledamöter: Max Jensen, Douglas Blomberg, Kerstin Hellström och Sten Lander.

Suppleanter: Jonathan Sager, Bo Karlsson, Agneta Suhr och Marianne Henningsson.