SD Västerviks årsmöte 2017 | Sverigedemokraterna i Västervik

SD Västerviks årsmöte 2017

Lördagen den 25 februari höll Sverigedemokraterna Västervik sitt årsmöte.

Ett tjugutal medlemmar hade slutit upp.

 

Årsmötet valde följande styrelse för 2017:

Ordförande: Bo Karlsson (omval)
Vice ordförande: Anders Loman (omval)
Övriga ledamöter:
Yvonne Edvardsson (sekreterare, omval)
Rashmikant Thakrar (kassör, omval)
Tommy Ivarsson (omval)
Christer Molin (omval)
Daniel Johnsson (omval)
Ersättare:
Per-Olof Henningsson (omval)
Marianne Henningsson (omval)
Dan Larsen (omval)
Anne-Marie Norman (nyval)

 

Mötet valde också ombud och ersättare till distriktsårsmötet, som kommer att hålls den 25 mars.
Efter att det formella mötet avslutats bjöds på smörgåstårta och det diskuterades olika scenarier inför de förväntade framgångarna i valet 2018.
Nu startar vi upploppet mot valet 2018 och kör så det ryker!