SD Västerviks årsmöte | Sverigedemokraterna i Västervik

SD Västerviks årsmöte

Lördagen den 26 februari höll Sverigedemokraterna Västervik årsmöte en bit utanför staden. Till mötesordförande valdes Bo Karlsson.
Som väntat kom mycket av mötet att handla om alla de nya utmaningar vi nu står inför efter riksdagsinträdet och, härhemma, efter att nu ha tagit plats med två mandat i Västerviks kommun.

Arbetet i kommunfullmäktige, inte minst frågan om landsbygdsskolorna i höstas, redogjordes för, liksom hur arbetet skall bedrivas under detta år. Därtill diskuterades hur vi kan bidra till ökad insyn och närdemokrati för medborgarna genom vår plats i kommunfullmäktiges demokratiberedning.

Föreningens ordförande Kenneth Siekas redogjorde för vad föreningen under det gångna året uträttat då det gäller opinionsbildning, t.ex. insändare, flygbladsutdelningar etc.

Kenneth Siekas omvaldes till ordförande för 2011 och till ny vice ordförande valdes Johan Petersson. Mötet valde att utvidga styrelsen för 2011, och den ser nu ut på följande sätt:

 

                      Kenneth Siekas, Dalhem (ordförande)

                      Johan Petersson, Västrum (vice ordförande och kassör)

                      Åke Möller, Gunnebo (sekreterare)

                      Bo Karlsson, Törnsfall (ledamot)

                      Margareta Andersson, Odensvi (suppleant)

                      Tony Carlsson, Gunnebo (suppleant)

Mötet hölls under glada och lättsamma former och deltagarna bjöds på kaffe och smörgåstårta.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.