SD Västerviks budgetförslag för 2016 | Sverigedemokraterna i Västervik

SD Västerviks budgetförslag för 2016

Sverige har nu tagit emot så många invandrare att vi inte kan ta emot fler innan vi börjat ta hand om de som redan är här, därför menar Sverigedemokraterna att majoritetens satsningar på ökat mottagande av asylsökande är helt fel väg att gå för att få en välmående kommun.

Sverigedemokraterna anser att en av de viktigaste förutsättningarna för en välmående kommun är välmående invånare, därför satsar vi i vår budget extra på skolan och dess lärare samt undersköterskor inom äldreomsorgen, bland annat ska dessa två yrkesgruppers löner år 2018 vara i linje med riksgenomsnittet för respektive grupp.

Detta eftersom lärare som är nöjda med sin lön är mer benägna att stanna och tillräckliga resurser ger möjlighet till en kontinuitet i skolans verksamhet vilket gör att elever, föräldrar och personal slipper sväva i en ständig ovisshet om framtiden.

Genom att förbättra arbetsvillkoren och löneläget för kommunens undersköterskor inom äldreomsorgen, tror vi att de mår bättre och håller längre, vilket gör det möjligt att i även framtiden rekrytera personal.

 Då vi till skillnad från föregående år nu har viss insyn i Västerviks kommuns ekonomiska förehavanden, kan vi med denna budget peka specifikt på en del av de ekonomiska förlusterna asylmottagandet för med sig.