SD Västerviks skuggbudget | Sverigedemokraterna i Västervik

SD Västerviks skuggbudget

Då vi allt som oftast haft svårigheter med att få insyn i Västerviks kommuns förehavanden, gällande ekonomin, så har vi fått utgå ifrån de uppgifter vi har tillgängliga. Som bekant så har kommunen hittills förvägrat oss att ta del av bokföringen, vilket är en rättighet.
( Ärendet ligger nu hos kammarrätten )
Man kan undra vad det är man vill dölja för skattebetalarna i kommunen? Vi har nu uppgifter som tyder på att så möjligen är fallet, men vi kommer att återkomma till detta.

I dagens VästerviksTidning finns en debattartikel, som kan läsas HÄR, som tar upp grunderna och resonemanget kring vår skuggbudget. Eftersom vi SverigeDemokrater anser att invandringspolitiken på nationell nivå är fullständigt fel, så utgår också vår skuggbudget ifrån att invandringens kostnader på lokal nivå måste minskas, till förmån för kommunens kärnverksamheter.

Det finns kommunala verksamheter i landet, Västervik inget undantag, som ägnar sig åt denna flyktingverksamhet vid Lysingsbadet i Västervik. Kommunen hävdar att bolaget av detta gör vinst, kostnaderna för kommunens verksamhet talas det mindre om

Västerviks Resort AB som exempel,  fakturerade under 2012-2013 Migrationsverket drygt 11,7 miljoner kronor för sin flyktingverksamhet vid Lysingsbadet i Västervik.


Västerviks_Resort_AB_2012_2013

Den som vill ta del av SD Västerviks budget, kan ladda hem och läsa den i PDF-format nedan:

PDF_download

Ladda ner och läs SD Västerviks budget och underlag här.

På Riksnivå så har Prof. Jan Ekberg gjort en beräkning att kostnaden skulle uppgå till ca 2 % av BNP, alltså någonstans kring 75-80 miljarder per år. Doc Jan Tullberg har också gjort sina beräkningar och kommit fram till en siffra på ca 125 miljarder per år.
Kontentan av det hela är att Sverige kommer att ”kollapsa” pg av den enormt stora mottagningen av asylsökanden, när så mycket annat går på knä i kommunen, men även i Sverige som helhet, med urholkad skola, äldrevård, infrastrukturnät, dåliga lärarlöner, arbetslöshet, ja ”You name it”.
Den 14:e Sept ska vi ändra på det genom att på riksnivå minst bli Sveriges tredje största parti!

Uppdatering:

Under 2013 betalade migrationsverket ut tot 63 890 532 kr till Västerviks kommun enl. följande:
Kommunen:                    35 093 071 kr
Västerviks Resort AB: 11 198 339 kr
Etableringsstöd:              6 964 122 kr
Försörjningsstöd:        10 635 000 kr

Västerviks kommun sticker därmed ut som god tvåa i Kalmar län, efter Kalmar kommun, som mottagare av stöd från Migrationsverket. Tot närmare 400 miljoner kr för länet som helhet!Betänk då att detta endast är statliga skattepengar, alltså bara skattepengar i rundgång och hur mycket mer nytta de skulle gjort som till exempel stimulanspengar för skola, vård omsorg eller infrastruktur??

 

Källa: Migrationsverket, Socialstyrelsen, Kommunerna och Arbetsförmedlingen