Styrelse och Kommunlista efter årsmötet 2018-02-25! | Sverigedemokraterna i Västervik

Styrelse och Kommunlista efter årsmötet 2018-02-25!

SD Västerviks Styrelse 2018

Nedre raden:
Daniel Jonsson (ledamot), Dan Larsen (2:e vice Ordf.), Tommy Ivarsson (Ordf.), Per-Olof Henningsson (vice Ordf.), Yvonne Edvardsson (Sekr.), Inge Edvardsson (Kassör)

Övre raden:
Rashmi Thakrar (ledamot), Anne-Marie Norman (ledamot), Marianne Henningsson (suppl.), Christer Molin (ledamot), Lage Henning (suppl.), Leo Carlsson (suppl.)

—————————————————————————————————————

Kommunlistan 2018:
1. Bo Karlsson
2. Tommy Ivarsson
3. Christer Molin
4. Per-Olof Henningsson
5. Anne-Marie Norman
6. Yvonne Edvardsson
7. Dan Larsen
8. Daniel Johnsson
9. Lage Henning
10. Monica Hilmeryd
11. Rashmikant Thakrar
12. Inge Edvardsson
13. Tommy Karmbäck
14. Marianne Henningsson
15. Morgan Pettersson
16. Kenneth Siekas
17. Leo Carlsson
18. Conny Svensson
19. Jan-Eric Hjelmgren