Svar på debattartikel i VT 6 Feb 2013 | Sverigedemokraterna i Västervik

Svar på debattartikel i VT 6 Feb 2013

I en debattartikel i Västerviks-Tidningen den 6 februari, som finns att läsa här: http://www.vt.se/opinion/torget/?articleid=6735940  hävdar Marika Formgren / SNB att Moderaternas och migrationsminister Tobias Billströms utspel förra veckan om att utreda en eventuell minskning av asyl- och anhöriginvandringen kan innebära en normalisering och återgång till hur migrationsdebatten lät innan SD valdes in i riksdagen 2010. Marika Formgren hävdar också att moderater och socialdemokrater före 2010 skulle varit mer restriktiva i sin invandringspolitik jämfört med övriga riksdagpartier. Marika Formgren hänvisar bland annat till gammelmoderaters och socialdemokraters inställning från 1960-talet till början av 1990-talet.

  Detta är ett mycket missvisande resonemang. Sedan början av 1990-talet har vi i Sverige haft en massinvandring som förvandlat det svenska samhället till ett ”mångkulturellt” samhälle, med etniska och religiösa spänningar och växande kriminalitet och utanförskap. En politik som inom några decennier riskerar att leda till att svenskarna blir i minoritet i sitt eget land.

Under hela denna period har moderater och socialdemokrater omväxlande varit de dominerande regeringspartierna med ansvar för just denna politik. 1991-2012 beviljade Sverige sammanlagt 1,4 miljoner uppehållstillstånd, varav 830.000 under de senaste tio åren. Av de 1,4 miljonerna var 67.000 flyktingar antingen enligt FN:s flyktingkonvention eller kvotflyktingar, det vill säga endast 4,8 % (Källa: Migrationsverket).

Moderaterna stod redan 2008, alltså två år innan SD kom in i riksdagen, bakom riksdagsbeslutet att det inte längre är svenska myndigheter som skall pröva om arbetskraft skall tas in från länder utanför EU/EES, utan att detta ensidigt kan bestämmas av arbetsgivaren.

  Det ärdenna politik människor reagerar mot och vill göra något åt. Om Moderaterna nu börjat vakna upp och inser att den nuvarande politiken inte håller, så välkomnar vi detta. Tyvärr tyder ingenting på att så är fallet. Senast idag (6 februari) påpekade statsminister Fredrik Reinfeldt att det inte står något om att påverka volymerna och flödena in till Sverige i direktiven till den arbetsgrupp i partiet som Billström leder.

För den som önskar en politik där Sverige endast tar emot riktiga flyktingar och där arbetskraftsinvandringen avpassas efter Sveriges behov och det är invandraren som skall anpassa sig till Sverige, och inte tvärtom, för den finns därför inget annat alternativ än Sverigedemokraterna.

Det är vi sverigedemokrater som står för en normalisering, inte moderater, socialdemokrater eller övriga invandringspolitiskt extrema partier i Sveriges riksdag.

 

Sverigedemokraterna Västervik

 

Benny Johansson

Bo Karlsson

Margareta Andersson

Åke Möller

Johan Petersson

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.