Sverigedemokraterna tar plats i alla nämnder, men trixas ut ur bolagen | Sverigedemokraterna i Västervik

Sverigedemokraterna tar plats i alla nämnder, men trixas ut ur bolagen

Som torde vara bekant gick det bra för Sverigedemokraterna i Västerviks kommunalval. 8,3 procent av rösterna gav 5 mandat av totalt 57 i kommunfullmäktige. Detta ger oss en plats i kommunstyrelsen såväl som i övriga tre nämnder: barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden.

Dessa platser i kommunstyrelse och nämnder tar vi av egen kraft och det finns inget som något annat parti kan göra för att förhindra det. Men så fort de andra partierna ser en chans att plocka åt sig fler platser än de av egen kraft har rätt till, eller så fort de ser en chans att trycka ut ett annat parti, ja, då tar de också den chansen: det kallas valteknisk samverkan.

Konkret innebär valteknisk samverkan att flera partier gemensamt går fram med namn till en styrelse eller nämnd, vilka namn man inbördes kommit överens om. På så sätt räknas de olika partierna valtekniskt tillsammans som ett parti och gynnas därigenom. Detta möjliggör även för mindre partier, som av egen kraft inte skulle tagit någon plats i t.ex. en nämnd, att få detta.

Så länge det gäller partier som har någon form av gemensamt åtagande, t.ex. då en styrande koalition går fram med en gemensam kommunal budget, eller ett oppositionsblock gemensamt står upp för en någorlunda samstämmig oppositionspolitik, tycker vi sverigedemokrater att denna typ av samverkan är i sin ordning. Då betalar dessa partier för dessa platser med ett gemensamt politiskt åtagande och ansvarar för detta inför väljarna.

Vad vi reagerar kraftigt emot är när andra partier använder valteknisk samverkan utan att det innebär några som helst förpliktelser mot väljarna och när vilka partier som helst samverkar valtekniskt, utan tillstymmelse till gemensam politik. Enbart i syfte att tillskansa sig poster.

Det mest uppseendeväckande valtekniska samarbetet av detta slag vi sett efter valet här i Västerviks kommun har varit när Folkpartiet, Socialisterna Välfärdspartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och VDM gick i valteknisk samverkan, utan något som helst politiskt åtagande och enbart i syfte att vinna platser dessa små partier inte har rätt till av egen kraft.

Detta drabbar i sig inte enbart Sverigedemokraterna, men det medel de andra partierna svarat med har varit minst sagt dubiöst: ytterligare en ohelig allians mellan den styrande majoriteten bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet å den ena sidan och Moderaterna å den andra sidan, vilka valtekniskt samverkade i valen till de kommunala bolagsstyrelserna.

Moderaterna har gjort klart att man gjorde detta främst för att så långt som möjligt minska den oheliga fempartialliansens inflytande i bolagsstyrelserna, fast det i lika hög grad i praktiken trycker ut oss sverigedemokrater från bolagsstyrelserna. Socialdemokraterna stoltserar å andra sidan helt öppet med att man gick in i denna samverkan för att minska Sverigedemokraternas inflytande: Om endast de partier som samverkar politiskt hade gått in i valteknisk samverkan, det vill säga den styrande majoriteten, så hade nämligen vi sverigedemokrater tagit en plats av egen kraft i varje bolagsstyrelse. Nu får vi inte någon plats i någon bolagsstyrelse.

Sverigedemokraterna i Västervik kommer nu visserligen att överleva detta. Vi är en växande folkrörelse som i längden inte går att stå emot, helt enkelt därför att vi driver rätt politik, som angår människor och vågar ta i viktiga och avgörande frågor, som de andra partierna fortfarande sticker huvudet i sanden för. Men det är ändå allvarligt när olika typer av oheliga allianser mellan partier raserar en del av det som är kärnan i demokratin: Att det är väljarnas vilja som ska slå igenom i hur kommunen styrs, proportionellt mot valresultatet.

SD Västervik kommer fortsatt att slå vakt om principen att det är politikens innehåll, gemensamma åtaganden och det gemensamma ansvaret som ska vara vägledande för något så avgörande som valtekniskt samarbete för att fördela poster. Kommunfullmäktige ska inte vara en lekstuga för trixande politiker som missbrukar demokratins verktyg för att plocka poster eller för att tränga ut andra partiers väljare från deras rättmätiga inflytande.