Två nya motioner lagda…. | Sverigedemokraterna i Västervik

Två nya motioner lagda….

Sverigedemokraterna i Västervik har i dagarna lagt två nya motioner, som handlar dels om vindkraften, och dels om Västervik Resorts motagande av asylsökanden på Lysingsbadet.

 

När det handlar vindkraftsmotionen, så går den ut på att ett skyddsavstånd av 1000 meter införs i förhållande till närmaste bebyggelse.
Mera utförligt kan denna motion läsas HÄR! ( Öppnas i eget fönster som PDF )

 

Den andra motionen berör Västerviks Resorts fortsatta flyktingmottagande ute på Lysingsbadet, där vi menar att, – med stöd i kommunallagens 3 kap. 17 § och Västervik Resorts ägardirektiv, angående fullmäktiges skyldighet att ta ställning innan sådana beslut i kommunalt helägt bolags verksamhet fattas, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, inte godkänna fortsatt asylmottagning vid Västervik Resort.
Motionen kan läsas HÄR i sin helhet.

Vidare kan vi åter konstatera att SD ökar i riket som helhet i Sentios senaste väljarbarometer. Både Aftonbladet och Text-TV, har såvitt vi känner till, undvikit att publicera detta, och säkert flera därtill.Sentio_okt_2013

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.