Utfrågning av landstingspolitiker på Spötorget i Västervik | Sverigedemokraterna i Västervik

Utfrågning av landstingspolitiker på Spötorget i Västervik

SD gav besked om vårdplatserna på Västerviks sjukhus!

Vid bordet

Vid dagens utfrågning av landstingspolitiker på Spötorget i Västervik (som förtjänstfullt arrangerats på initiativ av ”Korvmoppen”, Hans-Åke Harrysson) gav Sverigedemokraterna genom SD:s gruppledare i landstinget, Bo Karlsson, besked om de stängda vårdplatserna på Västerviks sjukhus. Den rödgröna majoriteten har kastat in handduken då det gäller de skenande bemanningskostnaderna, som är en följd av att de själva under många år struntat i att vidta åtgärder för att försäkra sig om en tillräcklig och långsiktig rekrytering och återväxt av läkare och sjuksköterskor. När nu kostnaderna skenar för den personal, som man till långt högre kostnad, tvingas leja in från hyrbolagen, så stänger istället den rödgröna majoriteten 79 vårdplatser i Kalmar läns landsting, varav 34 på Västerviks sjukhus. Nu tyder också det mesta på att den rödgröna majoriteten tänker låta dessa vårdplatser vara permanent stängda även efter den 31 oktober.

SD i Kalmar läns landsting har ända sedan vi blev invalda 2010 hela tiden varnat för bemanningssituationen och föreslagit åtgärder för att komma till rätta med detta och förebygga vad som nu alltså inträffat: redan 2010 hade vi fullt finansierade satsningar på fler AT- och ST-block, att locka fler svenska läkarstudenter som läser till läkare utomlands till att arbete i Kalmar läns landsting samt information från vårdpersonal på högstadium och gymnasiet för att locka fler unga till t.ex. prova-på-veckor i sjukvården. Vi har också kämpat för rätt till heltid för alla nyexaminerade sjuksköterskor, att landstinget ska kunna ordna med bostäder för nyanställd personal, att införa kontrakt med nyanställda att jobba ett visst antal år i Kalmar läns landsting och att Kalmar läns landsting måste gå samman med andra landsting för att ta ett samlat grepp för att minska spelrummet för och behovet av bemanningsföretagen. Samtliga dessa förslag har röstats ned av både de rödgröna och av Alliansen, utan undantag, år efter år efter år. 

Från Vänster med moderat och gående

Svaret på frågan om vårdplatserna är för oss Sverigedemokrater i Kalmar läns landsting därför självklart: De stängda vårdplatserna vid Västerviks sjukhus ska återöppnas snarast och vi kommer aldrig att gå med på en förlängning av stängningen efter den 31 oktober! Satsa istället offensivt på Västerviks sjukhus: det är i sin storleksklass ett av Sveriges absolut bästa sjukhus med mycket goda vårdresultat och har även potential att bygga vidare på sin roll som utbildningscenter, inte minst i samarbete med Campus Västervik. Börja använd de väldiga summor som idag betalas ut till bemanningsföretag till att istället höja lönerna inte minst till våra specialistsjuksköterskor i Kalmar läns landsting. Utan anständiga löne- och arbetsvillkor kan vi aldrig nå en långsiktigt hållbar rekrytering och återväxt av personal. Priset för att stänga vårdplatser på detta sätt, som de rödgröna nu gör, betalas av patienter och anhöriga i form av minskad patientsäkerhet och mer lidande.
Sverigedemokraterna i Kalmar läns landsting säger nej till stängda vårdplatser, i hela landstinget och på Västerviks sjukhus!

17 ‎september ‎2016