Vindkraftsutbyggnaden måste anpassas…. | Sverigedemokraterna i Västervik

Vindkraftsutbyggnaden måste anpassas….

Vindsnurror_2014

 

Sverigedemokraterna i Västervik yrkade redan när vindbruksplanen antogs i januari 2013 på att planen måste för nya tillståndspliktiga vindkraftverk åtföljas av ett minsta skyddsavstånd på en kilometer till närmaste bebyggelse. Av samma skäl röstade vi också (som enda parti) i december nej till de nya vindkraftverken nära Bofall, Glabo och Stämshult.
Det hela handlar inte om att vara emot all vindkraft utan om att anpassa utbyggnaden till en ekonomiskt och miljömässigt rimlig nivå. Våra självutnämnda landsbygdsvurmande politiker i Miljöpartiet och Centern är tydligen av en annan uppfattning.